NBS: DEVIZNE REZERVE NA KRAJU FEBRUARA 10.312,7 MILIONA EVRA