Aja Jung pita: Zašto ministar kulture Festivalu igre, umesto 15, daje samo 2 miliona dinara?