Skupština Srbija: I pored digitalizacije mnaipulacije sa biračkim spiskovima moguće