SzS: nezadovoljstvo grđana treba da se artikuliše u politički plan