GOST SRBIJE: Vučić je zahvalio Kurcu što je tako jasno rekao uslove za ulazak u EU