MUZEL SAVREMENE UMETNOSTI: Žene DADE – Jedna moguća izložba