SAVEZ ZA SRBIJU U OKTOBRU: Predsedava Janko Veselinović