LSV: Osuđeni zločinac Šešelj širi mržnju, a država ćuti