LSV: BAREM JEDAN ŠKOLSKI ČAS USPOMENI NA ŽRTVE NACISTIČKOG POGROMA