SAOPŠTENJE/MMF i Srbija postigli dogovor na nivou tima o Instrumentu za koordinaciju politika