LSV: Ne spašava nas ni rast nataliteta dok smo najjeftinija radna snaga sa partijskim knjižicama