NBS: nema zabrane da banke kreditiraju medije

 

Narodna banka Srbije saopštila je da najoštrije demantuje navode pojedinih medija da je „praktično bankama koje posluju na teritoriji Srbije zabranila da daju kredite medijima“. Ističe da propisima nisu definisani klijenti niti uslovi koje klijenti moraju da ispune kako bi im banke odobrile kredit.

“NBS ni na koji način nije ograničila pravo banaka da urede principe po kojima odobravaju kredite. Odluku o tome da li će klijentu odobriti kredit, banka donosi u skladu sa načelom slobode ugovaranja, svojom poslovnom politikom i unutrašnjim aktima.
Banke su, u skladu sa propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje, dužne da radi adekvatnog i efikasnog upravljanja kreditnim rizikom, uspostave odgovarajući kreditni proces i da u okviru tog procesa urede kriterijume i principe za odobravanje plasmana.
Istovremeno, banke su pri donošenju odluke o odobravanju plasmana dužne da procene finansijsko stanje dužnika – pravnog lica, odnosno kreditnu sposobnost dužnika – fizičkog lica, kao i vrednost i pravnu sigurnost njegove kreditne zaštite i druge relevantne faktore.”(Press NBS)♦

Next Post

General Stojanović: Iza ubistva nije albanski faktor

čet jan 18 , 2018
  General Momir Stojanović, bivši direktor Vojno bezbednosne agencije Srbije i nekadašnji predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti, ocenio […]

DANAS