Novinar Gardiana, svedok rata u BiH, o samoubistvu Prljaka