Makedonsko bugarski odnosi: Ohrabrili crkve da nađu rešenje