Art galery – Caffe “Beti Ford” : konkurs za učešće na kolektivnoj izložbi