Balkanekspresrb.rs

ONLAJ MAGAZIN ZA BALKANSKU SARADNJU

Uzalud su se ograđivali: Evropski sud pravde odlučio – Mađarska i Slovača primaće izbeglice!

1 min read
Evropski sud pravde odbacio je zahteve Mađarske i Slovačke da budu izuzete iz programa EU o razmeštanju izbeglica.

Zemlje EU saglasile su se u septembru 2015. sa planom o razmeštanju izbeglica koje su stigle do Grčke i Italije po ostalim zemljama EU, ali je do sada razmešteno samo oko 24.000 ljiudi.
Taj plan koji predviđa kvote za svaku zemlju smatra se ključnim delom migracione politike EU.
Mađarska i Poljska su glasale protiv plana i odbile da učestvuju u njemu, dok je Slovačka do sada primila samo nekolicinu izbeglica iz Grčke.♦