Noćna galerija Petak: prvi deo izložbe ArtApstrakt