DEVENPORT: ŠABIĆ POKAZAO KAKO SE BORI ZA LJUDSKA PRAVA