Završne pripreme za prestojeću proslavu u Nikincima