U Noćnoj gleriji Petak priprema se izložba ‘Pikasa iz izbegličkog kampa’