sub. feb 29th, 2020

Balkanekspresrb.rs

ONLAJ MAGAZIN ZA BALKANSKU SARADNJU

Brdo kod Krnja: raspodela EX JU

2 min read

 

BRDO KOD KRANJA.- Zajednički odbor za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine SFRJ je na 18. sastanku u Brdu kod Kranja usvojio rezoluciju koja definiše iduće korake u procesu prodaje nepokretne imovine u Bonu, Bernu, Njujorku i Tokiju, saopšteno je danas.

Na sastanku su pripremljene zajedničke note upućene nadležnim vlastima zemalja gde su smeštene nekretnine bivše SFRJ sa nejasnim statusom.

Rezolucija navodi metodologiju rada zajedničkog odbora u periodima između redovnih sednica i postavlja jasne mere u vezi sa fizičkom podelom nekih od većih kompleksa SFRJ u Braziliji, Moskvi i Njudelhiju.

Ovlašćeni predstavnici država naslednica su otvorili diskusiju o nepokretnoj imovini koja nije još uključena u Aneks B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Ovlašteni predstavnici se nisu saglasili u vezi sa tumačenjem aneksa B pomenutog sporazuma u vezi sa daljom distribucijom diplomatske konzularne imovine SFRJ, a Slovenija će koordinisati dalje aktivnosti u tom pogledu.

Sljedeći sastanak Zajedničkog odbora biće održan u martu 2017. godine u Beogradu.