LSV: Milenko Jovanov od protivnika EU postao – borac za EU