Bratislava: članovi Odbora za evropske integracije Skupštine na sastanku predsedavajućih KOSAK