NBS: Devizne rezerve u aprilu – 9.338,0 miliona evra